Vi er forskellige og heldigvise for det

 

Vi er forskellige – og heldigvis for det

 

Persontypetest giver svaret!

 

Enhver virksomhedsleder har vækst og udvikling som målsætning. Udvikler man sig ikke, bliver man overhalet af konkurrenterne, at teknologien, af samfundsudviklingen, af …

 

Det er et ”must” at virksomheden udvikler sig og holder sig a jour med udviklingen. For medarbejderne betyder det livslang læring. Det betyder krav om positiv holdning til og accept af, at man som leder eller medarbejder er under pres for at tilpasse sig det nye.

 

Og alligevel …! Nogen er som persontype innovative, kreative, igangsættende, minded for alt nyt … de er first movers og begejstres for alt det nye og for forandring. Andre er forbeholdne og forsigtige. De holder fast i det kendte og er tålmodige og afventer, om det nye slår igennem. Lader andre om eksperimentet og tackle begyndervanskelighederne – bøvle med børnesygdommene. De vælger det sikre og små trin i udvikling og forandring.

 

I rekrutteringen af ledere og specialister bruger vi i Skelmose persontypetest til at få et billede af, om en kandidat er typen, der forandrer eller har behov for forandring. Eller om man er tålmodig og trives med den langsomme udvikling, arbejdet med rutinerne og at morgendagens opgaver stort set er de samme som i går.

 

Det er vigtigt at persontype og job harmonerer. Trivsel er, at have et job, som matcher ens persontype. At være ansat i en virksomhed, som matcher ens persontype. Men selv i en virksomhed i stærk vækst og udvikling findes der jobs, som er relativt stabile og opgaverne forandrer sig kun lidt. Derfor er det også vigtigt, at man anerkender de medarbejdere, som trives med at have det samme job i mange år og sikrer stabil drift og høj kompetence på deres felt.

 

Hos Skelmose har vi derfor fokus på at vurdere hvordan et jobs indhold udvikler sig. Skal vi finde kandidater, som trives med en langsom udvikling og er vedligeholdere – eller nogen, som er innovative og udviklere, fordi de har behovet for at forandre og udvikle – og mistrives med rutiner og stabilitet.

 

Skelmose Consulting, december 2017

 

 

"Trivsel er, at have et job, som matcher ens persontype. At være ansat i en virksomhed, som matcher ens persontype. "

 

------------------------------------

 

Persontypetests

 

Der findes flere forskellige former for tests.

 

En persontypetest består typisk af et spørgeskema med mellem 100 og 300 spørgsmål med faste svarmuligheder (multiple choice). Testen anvendes for at få mere viden om dine karaktertræk og adfærd.

 

De fleste tests er udviklet til at vurdere jobansøgere.

 

Vi ser brugen af persontypetests som en sikkerhed for både virksomheden og kandidaten for at der skabes det rigtige match.

 

 

-----------------------------

 

Læs også:

 

Skelmose og Uglvig samler tropperne

Formålet er at optimere kundernes oplevelse af vores rekruttering baseret på FAGLIGHED – GRUNDIGHED – TRYGHED.

 

 

Skelmoses privatlivspolitik er nu klar

Den nye europæiske persondataforordning – træder i kraft d. 25. maj 2018 og stiller krav om, at vi aktivt informerer om vores håndtering af persondata. Det gør vi nu i Skelmoses Privatlivspolitik

 

 

Hvad kunne få dig til at skifte job?

Når vi spørger om, hvad der for den enkelte kandidat er ”et bedre tilbud” møder vi i stigende grad de faktorer, som indgår i en work-life balance vurdering. Først og fremmest en større fleksibilitet mellem arbejde, fritid og familie.

 

 

Stress-spotting - den nye ledelsesdisciplin

Kan medarbejderne følge med i en udvikling, hvor kravene til forandring og nye innovative tiltag konstant vælter ned over dem? Fra kunderne, fra konkurrenterne eller fra bestyrelsen?

 

Faglighed - Grundighed - Tryghed

Skelmose ApS

Copyright @ All Rights Reserved