Den lige vej til nye medarbejdere


Den lige vej til nye medarbejdere ... hvordan?


Positiv vækst

De seneste års positive signaler om vækst kan aflæses i beskæftigelsen. Dette betyder nu, at der inden for mange områder er begyndende ”flaskehalsproblemer” omkring rekruttering af forskellige typer af medarbejdere.

 

I seneste Vismandsrapport fra efteråret 2018, anføres der som første hovedbudskab blandt andet at:


"Der er udsigt til en vækst omkring eller lidt over 2 pct. i 2019 og 2020. Øget efterspørgsel og mangel på arbejdskraft signalerer et presset arbejdsmarked ... "


Store eller mindre virksomheder – samme udfordringer ... eller?

Umiddelbart vil dette ramme alle. Men den samlede effekt og betydning vil ofte være forskellig fra virksomhed til virksomhed.


De store og mellemstore virksomheder vil i en vis udstrækning kunne opleve en lidt ”nemmere” adgang til egnede kandidater til ledige stillinger end mindre og små virksomheder. Dette kan skyldes forskellige forhold såsom kendskab til brand, geografisk udbredelse mv.


Endvidere har de store og mellemstore oftest en organisation, der på alle måder er vant til og gearet til at tage sig af samtlige forhold i og omkring rekrutteringsprocessen – dette er i mindre omfang tilfældet for mindre og små virksomheder.


Rekrutteringsforløb kræver ressourcer

Det at søge og finde de rette kandidater til en given stilling i dag er i mange af sidstnævnte virksomheder en stor udfordring, og selve processen kan være særdeles ressourcekrævende både økonomisk og ikke mindst personalemæssigt.


Når der er konstateret et behov for en ny medarbejder, starter en længere proces – en proces, som kan forløbe som følger:


Konstatering af behov og beskrivelse heraf

 • Konstatering af yderligere personalebehov
 • Fastlæggelse af hvilken type stilling det drejer sig om
 • Hvilke kvalifikationer skal den nye medarbejder have
 • Økonomi i stillingen – herunder løn til evt. ny medarbejder mv.
 • Udarbejdelse af stillingsbeskrivelse


Søgning af kandidater

 • Udarbejdelse af stillingsopslag
 • Annoncering – hvor, hvordan osv.
 • Behandling af indkomne ansøgninger
 • Udvælgelse
 • Indkaldelse til samtale og afslag til de ansøgere som ikke kom i betragtning
 • Samtale / ansættelsesudvalg (måske flere omgange) / test, case, opgaver
 • Tilsagn til udvalgte og afslag til øvrige


Ansættelsen og opfølgning

 • Udarbejdelse af stillingskontrakt og ansættelse
 • Evt. introduktionsforløb
 • Opfølgning


... et forløb, der som nævnt, kræver rigtig mange personaleressourcer både videns- og tidsmæssigt ... men er disse til stede? ... og kan man overhovedet finde den rette?


Hvad kan der gøres? ... er der andre kanaler?

Konsekvensen af den stigende efterspørgsel kan direkte aflæses af antallet af stillingsannoncer og stigningen i antallet af forgæves rekruttering, jfr. figur 1.


Figur 1: Forgæves rekrutteringsrate* forår 2007 – forår 2018 i procent

Ser man lidt nærmere på tallene, ses det, at der er betydelige forskelle i rekrutteringsbehov i forskellige områder af Danmark og inden for de enkelte brancher, samt at der i visse områder stadig forekommer en vis ledighed. Umiddelbart skulle det derfor endnu være muligt at finde de rette medarbejdere, men der er utvivlsom nogle udfordringer.


Hvis du som virksomhedsejer eller -leder er på udkik efter kvalificeret arbejdskraft, er der naturligvis mange muligheder og måder, hvorpå du kan vælge at løse opgaven omkring rekruttering.


Men i den seneste tid har der fra flere sider været slået til lyd for, at der muligvis skal andet og mere til for at finde de rette medarbejdere.


Udover den ”traditionelle tilgang” med stillingsopslag på eksempelvis internettet har mange virksomheder et godt samarbejde med blandt andet offentlige aktører omkring kontakt til ledige. Men ofte findes der ikke herigennem de rette medarbejdere og indsatsen har været forgæves – men hvad kan man så gøre? ... i den situation kan en professionel fra et rekrutteringsfirma være den rette løsning.


Vejen til gode kandidater – professionelt rekrutteringsfirma kan være løsningen

Står du som virksomhedsejer eller leder i situationen, hvor du oplever et stigende pres gennem vanskeligheder ved at finde kvalificerede medarbejdere samt ønsker hjælp og rådgivning, vil et rekrutteringsfirma som os måske være den bedste løsning.


Fordelen for dig, set i forhold til det ovennævnte forløb, er blandt andet en meget kraftig forenkling af processen, frem til du har den rigtige kandidat.


Figur 2: Rekruttering ved Skelmose – en for dig nem proces

Hvordan kan vi som professionelle headhuntere hjælpe?

Udover en forenkling af processen for dig som virksomhedsejer eller leder, kan der være betydelig flere fordele ved en beslutning om at anvende et rekrutteringsfirma.


Som nævnt kan nogle kandidater være endog meget vanskelige at finde – ofte vil, som du måske har oplevet, de rette kandidater ikke reagere på jobannoncer.


Som headhuntere arbejder vi hver dag udelukkende med at finde kandidater, vi kender markedet, vi ved, hvordan man kan finde og komme i dialog med selv de mest ”passive kandidater”; kandidater som måske ikke rigtig søger efter job, men som kan være interesseret i en ny mulighed og nye udfordringer, hvis det rigtige dukker op - vi har et stort netværk, der ikke umiddelbart er synligt eller tilgængeligt for andre og kan herved få adgang til de bedste kandidater.


Fleksibilitet – vi kan tage os af hele processen eller dele deraf

Vi, Skelmose, kan tage os af hele processen – med alt fra du måtte konstatere et personalebehov til den afsluttende evaluering eksempelvis et halvt år efter en ansættelse.


Eller vi kan tilbyde, hvis du eller virksomheden selv ønsker at løse dele af processen, at være behjælpelig med resten eller bistå med, hvis der er brug herfor, råd og vejledning – kun fantasien sætter grænser for mulighederne ... spørg blot, og vi kan sammen finde en løsning for dig og din virksomhed.


Skelmose, december 2018


Læs også:


Værdifokus giver succes i rekrutteringen

Det handler om meget mere end blot løn og opgaver. Værdier, kultur og social fællesmængde spiller en helt afgørende rolle.


Læs hele artiklen


Tillid, ærlighed og nærvær

NORD Gear oplever en klart stigende efterspørgsel efter intelligente løsninger og dem de ansætter skal kunne meget.


Læs hele artiklen


Har I et uforløst potentiale?

Mange virksomheder har en tendens til kun at levere service og reservedele, når behovet opstår hos deres kunder.


Læs hele artiklen


Sommerhilsen fra Skelmose

I modsætning til forrige sommer, buldrer arbejdsmarkedet nu derudaf - noget vi absolut også kan mærke her i Skelmose


Læs hele artiklen


Læs øvrige fokusartikler