Hvad kunne få dig til at skifte job


Hvad kunne få dig til at skifte job?


Som headhuntere kontakter vi jo potentielle kandidater med ”et bedre tilbud”


Når vi spørger om, hvad der for den enkelte kandidat er ”et bedre tilbud” møder vi i stigende grad de faktorer, som indgår i en work-life balance vurdering. Først og fremmest en større fleksibilitet mellem arbejde, fritid og familie. En bedre ramme for hele deres liv til at performe i deres arbejdsliv, som via prioritering af det sociale og familiemæssige bagland sikrer fuld opbakning herfra.


En fleksibilitet, som kan tilbydes med en ledelsesstil og holdning, hvor der fokuseres mere på frihed/tillid til, at medarbejderen kan og vil nå de aftalte mål og performer tilfredsstillende. En ledelse baseret på tillid og resultater i stedet for kontrol, opfølgning, proces og rapportering – herunder om man nu bruger timer nok på arbejdspladsen.


De gode medarbejdere er selvledende. Ud fra værdier, holdninger og mål har de den nødvendige ramme til at opnå de resultater, som hører til. De vil selv vælge, om de bruger 40-50 timer på arbejdspladsen – eller kun 35 og så klare resten om aftenen derhjemme. De vil selv disponere deres tid fra start til afslutning.


Rapportering og midtvejsmøder er reelt ofte en kontrol og mistillid til, om medarbejderen løser sit job og bliver færdig som aftalt. Det er en fortidens ledelsesform, at lederen skal vide alt og blande sig i arbejdsprocessen. I mange jobfunktioner er medarbejderen fagligt mere kompetent end sin chef – og så bliver chefens involvering et forstyrrende element, som irriterer og forsinker.


Så kære chef – hold dig væk!

Sæt i gang og vær til rådighed, når din medarbejder kalder. Vis gennem handling, at du kan bidrage til fremdrift i en opgave, når medarbejderen bremses af manglende viden, manglende medvirken fra kolleger eller eksterne samarbejdspartnere. Vis din tillid ved at hjælpe, så medarbejderen ser sin chef som den bedste og mest tillidsfulde hjælper, når de presses eller blokeres ud over den ramme, hvor de kan selv.


Til gengæld vil medarbejderen bruge sin chef som sparringspartner, når der opstår tvivl eller trængsler frem mod målet. Når der skal træffes valg mellem flere gode muligheder – eller når der er nogle negative virkninger, som der må besluttes om. Eller når de forudsætninger, som man var enige om, alligevel viser sig at være mangelfulde og opgaven eller dens tidsramme må revurderes.


Vis tillid til medarbejderne – opnå tillid fra medarbejderne. Så informerer de også, når det ikke kører som smurt. Det gør det lettere at være chef og åbner for at bære et større ansvar.


Frihed, fleksibilitet, work-life balance inden for klare rammer, værdier og mål. Så kan du lokke de gode medarbejdere til din virksomhed.Skelmose, marts 2018
Balance i livet:

Når man snakker om "work-life balance" mener man ofte at have balance mellem arbejdsliv og privatliv. Hvad har hetydning for en persons muligheder for at skabe balance i en travl og omskiftelig hverdag. Det afgørende spørgsmål er, hvad skal der til, for at den enkelte kan få det hele til at hænge sammen?


-----------------------------Læs også:


Værdifokus giver succes i rekrutteringen

Det handler om meget mere end blot løn og opgaver. Værdier, kultur og social fællesmængde spiller en helt afgørende rolle.


Læs hele artiklen


Tillid, ærlighed og nærvær

NORD Gear oplever en klart stigende efterspørgsel efter intelligente løsninger og dem de ansætter skal kunne meget.


Læs hele artiklen


Har I et uforløst potentiale?

Mange virksomheder har en tendens til kun at levere service og reservedele, når behovet opstår hos deres kunder.


Læs hele artiklen


Sommerhilsen fra Skelmose

I modsætning til forrige sommer, buldrer arbejdsmarkedet nu derudaf - noget vi absolut også kan mærke her i Skelmose


Læs hele artiklen


Læs øvrige fokusartikler