Stor mangel på kvalificerede medarbejdere


Stor mangel på kvalificerede medarbejdere


Svære udfordringer for arbejdsmarkedet – men der er hjælp at hente


Sommerferien er nu veloverstået for de fleste, og hverdagen og nye udfordringer står for døren.


En af udfordringerne, som også afspejles af sommerens og tidens store temaer i næsten alle medier, er væksten i Danmark og hermed de større og større udfordringer, der er omkring rekruttering af kvalificerede medarbejdere.


Flere undersøgelser viser, at situationen er alvorlig, og mange virksomheder udtaler i dag, at det er blevet mere end vanskeligt at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere – eksempelvis viste en analyse fra STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - her i foråret, at antallet af forgæves rekrutteringer, inden for både det offentlige og private område, er på det højeste niveau i 10 år.


Konsekvensen af manglende kvalificeret arbejdskraft kan have virkelige alvorlige følger for både den enkelte virksomhed og for Danmark generelt – produktionen begrænses, projekter udskydes, ordrer mistes, indtjeninger falder og i sidste ende er der risiko for lukning af virksomheder . . . dygtige medarbejdere er forudsætning for fortsat vækst og udvikling.


Mange virksomheder klarer sig i dag ved stor velvillighed fra medarbejdere, som ofte påtager sig ekstra opgaver og overarbejde – en situation som absolut ikke er langtidsholdbar for nogen.


Løsningen for nogle virksomheder; som forgæves har søgt efter kvalificerede medarbejdere, har været, at man i stedet for det man søgte, har ansat en medarbejder med kvalifikationer under det ønskede eller, hvis muligt, benyttet sig af vikarer, mens andre har søgt opkvalificering af nuværende medarbejdere – alle tilfælde og forløb der ofte for virksomhederne opleves som ressourcekrævende, og hvor tid og fokus kan være gledet væk fra det vigtige; at servicere virksomhedens kunder bedst muligt og øge salg og produktionen.


Rekruttering af nye medarbejdere kan være tidskrævende, særligt når ledigheden er lav og der er kamp om de attraktive og kvalificerede medarbejdere, og ikke alle virksomheder har ressourcer eller en organisation, der er gearet til selv at tage sig af rekrutteringsprocessen.


For mange virksomheder giver det derfor god mening at benytte sig af eksterne specialister i rekruttering, og få hjælp til enten hele eller dele af rekrutteringen.


Hos Skelmose følger vi naturligvis løbende med i både debatten og udviklingen, så vi altid er klædt på til at hjælpe med at løse de udfordringer, vore kunder står overfor, og for bedst muligt at kunne levere de ydelser, der efterspørges.


Som det måske er bekendt, er der hos Skelmose henover sommeren sket nogle organisatoriske ændringer – nogle forandringer, som gør, at vi nu samlet kan servicere dig på flere områder end tidligere.


Hidtil har vi bl.a. tilbudt rekrutterings- og konsulentydelser gennem to selskaber, men vi har valgt at samle alle kræfter under et brand – Skelmose.


Vore specialiserede partnere hos både Skelmose og Uglvig har med baggrund i stor viden og erfaringer, erhvervet gennem flere års samarbejde med en lang række forskellige virksomheder, leveret rekrutteringsydelser og rådgivning, som har været med til at gøre en forskel for både kandidater og virksomheder.


Ved forening af alle vore gode kræfter under et, søger vi, på basis af vore samlede erfaringer og viden samt vore kerneværdier FAGLIGHED – GRUNDIGHED – TRYGHED, at opnå bedre synergi for herved at optimere rekrutteringsprocessen og oplevelserne heraf, samt for at kunne tilbyde vore ydelser på et bredere område. Vi ved, hvad der virker, når man vil vinde kampen om medarbejderne.


Ring gerne uforpligtende for at høre, hvordan vi kan hjælpe med at finde de rigtige medarbejdere til din virksomhed.


Skelmose, sept. 2018
Læs også:


Værdifokus giver succes i rekrutteringen

Det handler om meget mere end blot løn og opgaver. Værdier, kultur og social fællesmængde spiller en helt afgørende rolle.


Læs hele artiklen


Tillid, ærlighed og nærvær

NORD Gear oplever en klart stigende efterspørgsel efter intelligente løsninger og dem de ansætter skal kunne meget.


Læs hele artiklen


Har I et uforløst potentiale?

Mange virksomheder har en tendens til kun at levere service og reservedele, når behovet opstår hos deres kunder.


Læs hele artiklen


Sommerhilsen fra Skelmose

I modsætning til forrige sommer, buldrer arbejdsmarkedet nu derudaf - noget vi absolut også kan mærke her i Skelmose


Læs hele artiklen


Læs øvrige fokusartikler