Kunder og kandidater fortæller

Kunder og kandidater fortæller


Skelmose finder den rigtige direktør, leder eller specialist til din virksomhed

En kandidat fortæller om sit coaching-forløb hos Skelmose


Steen Kikkenborg, salgsdirektør:


”I forbindelse med, at jeg stod overfor et jobskifte, havde jeg nogle forhold og spørgsmål, som jeg gerne ville have afklaring på. En god kollega opfordrede mig til at kontakte Aksel for hjælp og for drøftelse af mine muligheder.

Jeg var i begyndelsen lidt usikker på, hvad jeg kunne forvente. Opstartsmødet faldt meget positivt ud – jeg konstaterede straks at der var god kemi og vi ”fandt hinanden” hurtigt.


Under hele forløbet oplevede jeg en god dialog og stor åbenhed – vi forstod hinanden og talte samme sprog. Hos nogle rekrutteringsfirmaer kan man opleve en noget akademisk tilgang til en proces, som den jeg her har været igennem, men samtalerne med Aksel kunne nærmest karakteriseres som værende en samtale mellem gode venner fremfor en forretningssamtale ... samtaler, som har været ”helt nede på jorden” – det har jeg sat stor pris på!


Samtalerne med Aksel var en afgørende del i afklaringsprocessen omkring mine fremtidsønsker – Aksel var en rigtig god coach, mentor og sparringspartner, gav udfordringer og spurgte ind til hvad jeg ønskede, gav anledning til eftertænksomhed og overvejelser om hvad der var vigtigt for mig, åbnede mine øjne for andre muligheder og støttede mig i processen.


Aksel var i forløbet altid tilgængelig og meldte hurtigt tilbage. Nærværet og den venskabelig tone har været væsentlig for mig – en rigtig god proces og et super forløb som jeg absolut kan anbefale andre, hvis de har brug for ”en god ven” at tale med om karrieremuligheder.”

Rekruttering af salgschef med medejerskab til Dansk Polyglas A/S


Skelmose Consulting har hjulpet Kurt Nielsen fra kompositvirksomheden Dansk Polyglas A/S med at ansætte virksomhedens nye salgschef Bo Rasmussen, som samtidigt bliver medejer.


”Det har på alle måder været et konstruktivt og inspirerende samarbejde med Aksel Uglvig Jensen fra Skelmose Consulting”, udtaler Kurt Nielsen.


Grundighed, systematik og konstruktive rammer

På baggrund af at der til denne stilling var betinget et medejerskab af virksomheden, tog processen henved 3 måneder. Aksel Uglvig Jensen sikrede løbende i denne periode at tilvejebringe formaliserede konstruktive rammer for, at både Kurt Nielsen og Bo Rasmussen indgående lærte hinanden at kende, og sikrede samtidigt at begge parter fik afstemt forventningerne til en fælles fremtid.


Det er naturligvis altid vitalt, at den helt rigtige kandidat findes, men dog i særdeleshed når kandidaten ligeledes skal indgå i ejerskabet af virksomheden. Aksel Uglvig Jensen formåede selv i komplekse processer at kommunikere retningslinier for og udarbejde forslag til, at enderne for begge parter kunne mødes.


Skelmose forstår virksomhedens DNA

Det er Kurt Nielsens helt klare indtryk, at Aksel Uglvig Jensen er yderst grundig i sine overvejelse omkring virksomhedens kultur, behov og forventninger, inden han rekrutterer og præsenterer kandidater for virksomheden. ”Aksel forstår til fulde at sætte sig ind i vores virksomheds DNA, og respekterer, hvordan vi driver vores for-retning, og hvilke krav vi har til både ham og vores kommende nye medarbejder”, udtaler Kurt Nielsen.


Dansk Polyglas A/S er inde i en rivende udvikling, og forventer at skulle styrke organisationen yderligere i 2018. Virksomheden vil derfor snarest atter entrere med Skelmose Consulting og Aksel Uglvig Jensen. 


Rekruttering af 3 nøglepersoner hos VitasheetGroup


”Skelmose har fra 2005-2015 hjulpet VitasheetGroup med at ansætte tre nøglepersoner: Operations Director Jørn Haahr og de to produktchefer Bo Thomas Jensen og Jacob Skriver. De er alle tre tilfredse med forløbet:


”Vi har alle tre oplevet en meget kompetent og professionel håndtering fra Skelmose Consulting i forløbet omkring rekrutteringen.


Detaljeret og brugbar beskrivelse

De indledende samtaler med virksomheden mundede ud i en meget detaljeret beskrivelse af de nødvendige kompetencer virksomheden søgte, men også en virkeligt brugbar beskrivelse af virksomheden, der gjorde, at vi som kandidater havde et særdeles godt indblik i virksomhedens struktur, indholdet af job og arbejdsopgaver. Vi oplevede alle at Skelmose Consulting virkeligt havde forberedt sig på opgaven.


Ved alle tre rekrutteringsforløb har vi, såvel som kandidater og som ansættende virksomhed oplevet en tæt dialog og en tæt opfølgning, og vi var hele tiden orienterede om næste skridt i processen.


Godt match gav god organisation

Skelmose Consulting har formået at matche vore personprofiler, hvilket har givet sig udslag i, at vor organisation er blevet nævnt som den bedste i koncernens 8 virksomheder, hvad angår hvorledes vi profilmæssigt og personligt kompletterer og støtter hinanden. Dette er en evaluering der blev udført af koncernens HR-funktion.


Som kandidater vil vi i øvrigt gerne nævne den respekt og seriøsitet vi har mødt hos Skelmose Consulting. Vi har haft en oplevelse af at selvom Skelmose Consulting har været hyret af VitasheetGroup til at udføre en opgave, har det været lige så meget i Skelmose Consultings fokus at være vor repræsentant over for virksomheden i ansættelsesforløbet.”


En kunde fortæller om samarbejdet med Skelmose


Harley Clausen, Supply Chain Director,

3-Stjernet A/S, Horsens:


”Efter at en slutkandidat, som var fundet via eget netværk, var hoppet fra i sidste øjeblik, stod vi med et akut behov for rekruttering af ny fabrikschef til 3-stjernet så hurtigt som muligt.


Vi havde ikke tidligere anvendt Skelmose, men havde været i dialog de seneste par år.


Jeg kontaktede derfor Aksel d. 29. december og spurgte om han kunne klare denne rekruttering inden for 2 måneder.


Aksel påtog sig opgaven uden betænkeligheder.


Allerede efter 4 uger var der en detaljeret og fyldestgørende bruttoliste på 15–20 personer klar, og efter yderligere 5 uger var den endelige kontrakt med slutkandidaten klar. En slutkandidat som vi efter 3 måneder er overordentlig tilfredse med


Jeg har gennem de seneste 20 år deltaget i adskillige rekrutteringer både i Danmark og Sverige og med flere forskellige rekrutteringsfirmaer.


Forløbet med Skelmose, og Aksel i særdeleshed, har i forhold til disse så absolut været helt i top.


Aksel har haft en særdeles professionel tilgang til opgaven, lige fra den første præsentation af bruttolisten til håndtering af kandidaterne, som blev valgt ud til interview, samt afslutning på de kandidater som undervejs blev sorteret fra i processen. 


Specielt for Aksel var endvidere en grundighed - ikke bare omkring de personlige og faglige krav som blev stillet til jobbet, men også en interesse for den specielle kultur/arbejdsmiljø som findes ved 3-stjernet.


Jeg kan kun på det varmeste anbefale Skelmose og bruger dem meget gerne igen ved næste rekruttering.”

En kandidat fortæller om samarbejdet med Skelmose


John Rasmussen, ansat som Fabrikschef hos 3-Stjernet A/S, Horsens:


”Efter at have set et jobopslag, som efterfølgende henviste til Skelmoses hjemmeside, besluttede jeg mig for at søge stillingen og fik hermed den første kontakt med Aksel Jensen.


Når man har en travl hverdag foregår dette typisk om aftenen og jeg fik afsendt min ansøgning ved 20-tiden.


Til min overraskelse kom der allerede et svar fra Aksel efter et kvarter med bekræftelse på modtagelse samt spørgsmål i forhold til ansøgningen - en super positiv måde at opstarte et forløb.


Aksel holdt mig løbende orienteret omkring processen med de forskellige deadlines, således at jeg hele tiden havde en fornemmelse af, hvor jeg selv stod med mit kandidatur.


Ved de efterfølgende samtaler sad Aksel med ved bordet som en god støtte og ikke mindst en konstruktiv vurdering efter den overståede samtale.


Helt frem til den endelige afgørelse var kontakten med Aksel professionel, om det var sms, mail eller telefonkontakt blev aftalerne overholdt.


Det endte med at jeg fik stillingen, og igen var Aksel med lige til det sidste.


Hele forløbet gør at jeg sidder og er utrolig positiv overfor især den professionalisme der udvises i forhold til kandidaterne, med tanke på at det jo er virksomheden som har "ansat" Aksel.


Sidst men ikke mindst glæder jeg mig til at Aksel kigger forbi i mit nye job som en god afslutning på et super forløb.”