Elektronisk løsning

 

Fremtidens rekruttering – en elektronisk løsning?


En nem vej til rekruttering af nye medarbejdere?


I en tidligere artikel, som kan læses her på vores hjemmeside, ”Den lige vej til nye medarbejdere ... hvordan?” omtaler vi blandt andet, hvordan et typisk rekrutteringsforløb kan være og de betydelige ressourcer, man som virksomhed indimellem må investere heri.

 

Disse forhold gør naturligvis, at de enkelte virksomheder begynder at søge alternative metoder til rekruttering. Og flere steder på nettet diskuteres det derfor også, hvordan fremtidens rekruttering vil foregå – mange peger på elektroniske løsninger og jobansøgning ved blot at klikke på mobilen ... men er det løsningen?

 

Mere og mere rekruttering vil i fremtiden kunne foregå virtuelt

For os at se, vil der i fremtiden, som inden for næsten alle områder, også ske en rivende udvikling på rekrutteringsområdet og herunder komme flere digitale løsninger. Løsninger hvor måske en stor del af processen bliver automatiseret uden at kandidaten kommer i ”menneskelige hænder” før den endelige udvælgelse – kandidaten vil selv skulle udføre det meste af arbejdet for herigennem at kunne komme i spil.

 

Hos Skelmose er vi på ingen måder ”maskinstormere” eller blinde for udviklingen. Men for os at se er der dog stadig ”en længere vej” inden de digitale værktøjer vil være fuldt ud funktionsdygtige og kan tage højde for alle de facetter som en dygtigt HR-medarbejder eller headhunter vil kunne.

 

Er headhuntere en uddøende race? 

Elektroniske løsninger findes allerede i en vis grad – algoritmerne bliver til stadighed bedre og bedre, computere bliver stærkere og stærkere. For os at se mangler der dog noget ... og især som situationen er p.t. med mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for flere områder, er disse løsninger, for os at se, ikke på nogen måde optimale.

 

Når man følger debatten omkring elektroniske løsninger, fremhæves der flere fordele ved eksisterende og kommende systemer – herunder blandt andet:

 

  • Ansøgere skal ikke skrive direkte ansøgninger men blot uploade CV’er
  • Et program kan holde styr på processen – en fordel for mindre virksomheder, som ikke har en HR-afdeling til at varetage rekrutteringsopgaverne
  • Ved mange ansøgninger udvælges få – der skal ikke bruges tid på de øvrige
  • Der udsendes automatisk afslag til ansøgere, der ikke opfylder ønskede forudbestemte og programmerede kriterier
  • Nemmere kontakt mellem kandidater og virksomheder der søger medarbejdere

 

Umiddelbart vil mange måske kunne fristes til at benytte disse løsninger, men der er ikke blot fordele herved – der er også ulemper ... og disse kan eksempelvis være:

 

  • Algoritmen, som benyttes til screening af CV’er, kan ikke tage højde for alt – har ikke intuition / kan ikke se flere muligheder end det der er defineret i programmet
  • Udvælgelsen begrænses til det som er defineret i programmet – det kræver viden i virksomheden at definere søgningen
  • Når processen er igangsat, kan systemet / søge- og udvælgelseskriterier meget vanskeligt ændres, selvom der undervejs skulle opstå noget uforudset

 

Vi bombarderes med stillingsopslag 

Arbejdsmarkedet er i dag præget af en situation, hvor det er blevet endog meget svært at skaffe medarbejdere inden for en lang række områder, og hvor ikke mange søger de stillinger der er opslået – der er kamp om de dygtige medarbejdere ... Andre metoder er derfor nødvendige; som vi også omtaler i artiklen ”Professionel research – en vigtig salgsopgave”.

 

Mange større virksomheder har grundet forskellige forhold lidt lettere ved at tiltrække kandidater til ledige stillinger, men dette er ikke tilfældet for mange mindre og mellemstore virksomheder – og uopfordrede ansøgninger ser man kun sjældent her.


I dag bombarderes vi derfor næsten med jobopslag til stillinger i sidstnævnte virksomheder – man kan næsten ikke går ind på de forskellige sociale medier uden at blive overvældet af anmodninger om at hjælpe til at finde en ny kollega / medarbejder.

 

Man får det man søger ... eller? 

Alle digitale rekrutteringssystemer har indbyggede valg, som påvirker rekrutteringen på den ene eller anden måde – valg, som er betinget af den bagvedliggende programmering.

 

Som virksomhed skal man selvfølgelig være opmærksom på dette, og et komplekst system vil koste tid og ressourcer at opbygge / programmere – et system som med en given programmering oftest kun vil kunne bruges én gang. Og kan man da, ved brug af systemet, være sikker på, at disse forud programmerede valg, når det kommer til stykket, eksempelvis passer til virksomheden, de konkrete opgaver samt ind i eksisterende medarbejdergruppe m.v.?

 

Der er ingen tvivl om, at det at skaffe kvalificeret arbejdskraft står højt på mange virksomheders dagsordenen - i sidste ende kan den teknologi som p.t. er til rådighed ikke erstatte den menneskelige kontakt og vurdering.

 

Alternative typer kandidater? ... kan et program tage højde for det? 

Som nævnt er der for nogle virksomheder umiddelbart visse fordel ved elektroniske løsninger.

Men som situationen er lige nu med større og større mangel på specialiserede medarbejder inden for mange områder og brancher, bliver virksomhederne nødt til at gå nye veje og bl.a. overveje alternative profiler til en given stilling og måske vælge en person med en anden baggrund end man ellers ville have valgt – et valg, som kan vise sig at være en meget positiv overraskelse og medbringe en lang række synergier, som man ellers ikke ville have kunnet foretaget med et elektronisk system, hvis det ikke er programmeret dertil.

 

Fleksibilitet og kompetent sparringspartner 

De elektroniske systemer, der findes i dag, har endnu en del begrænsninger og kan som nævnt kun meget vanskeligt tilpasses løbende, når først processen er sat i gang, selvom der opstår en anden situation.

 

For, som headhunter / recruiter, bedst muligt at kunne hjælpe den enkelte virksomhed med at finde egnede kandidater er blandt andet en detaljeret viden om den pågældende virksomhed og stillingen af afgørende betydning.

 

Headhuntere / recruiters er kompetente rådgivere – de ved meget om markedet, kan muligvis se andre løsninger end dem, den pågældende virksomhed lige har tænkt på i første omgang eller kan se flere løsninger ... og endelig, men ikke mindst, er de kompetente sparringspartnere – det er et elektronisk system ikke!

 

Udover dette finder vi det også vigtigt at have nær kontakt til kandidaterne og udover fuldt kendskab til blandt andet deres faglighed, også at have stor viden om deres personlighed og motivation m.v. – faktorer som ikke alle kan ses i et CV, men faktorer som kan have stor betydning for om en rekrutteringsproces og efterfølgende fastholdelse lykkes ... og et område, hvor det at benytte en professionel rekrutteringsvirksomhed som os virkelig kan være med til at gøre en forskel.

 

Er du på udkik efter en ny medarbejder? 

Der kan være mange gode grunde til, at det at indgå en aftale med en rekrutteringsvirksomhed ville være den bedste beslutning for en virksomhed.

 

Hvis du står i situationen og gerne vil have råd, vejledning og hjælp til at finde den rette medarbejder stiller vi, Skelmose, os gerne til rådighed – ring gerne uforpligtende til os for at høre nærmere om, hvad vi evt. kan gøre for dig.


Skelmose, juni 2019

 


Læs også:


Værdifokus giver succes i rekrutteringen

Det handler om meget mere end blot løn og opgaver. Værdier, kultur og social fællesmængde spiller en helt afgørende rolle.


Læs hele artiklen


Tillid, ærlighed og nærvær

NORD Gear oplever en klart stigende efterspørgsel efter intelligente løsninger og dem de ansætter skal kunne meget.


Læs hele artiklen


Har I et uforløst potentiale?

Mange virksomheder har en tendens til kun at levere service og reservedele, når behovet opstår hos deres kunder.


Læs hele artiklen


Sommerhilsen fra Skelmose

I modsætning til forrige sommer, buldrer arbejdsmarkedet nu derudaf - noget vi absolut også kan mærke her i Skelmose


Læs hele artiklen


Læs øvrige fokusartikler