Stigende efterspørgsel efter arbejdskraft


Stigning i efterspørgsel efter arbejdskraft

Højt antal forgæves rekrutteringsforsøg

 

Store dele af arbejdsmarkedet blev hårdt ramt ved corona-epidemiens start i det tidlige forår 2020. I dag ser udviklingen heldigvis ud til at være vendt, og med blandt andet udrulningen af vaccineprogrammet, er landet på vej til genåbning.

 

Mange nye stillingsannoncer

Et tydeligt indicie på, at vi er kraftigt på vej tilbage, er det stigende antal af stillingsannoncer på de forskellige jobportaler.

 

Ifølge Rizzau den 15. maj er der i april måned blevet offentliggjort omkring 32.500 nye stillingsopslag – det højeste antal siden 2004.

 

Flere forgæves rekrutteringer

Af seneste rekrutteringssurvey, marts 2021, fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med data indsamlet i perioden oktober 2020 til og med marts 2021, fremgår det blandt andet at:

 

  • Antallet af forgæves rekrutteringer er i marts 2021 opgjort til 74.700 (målt over det seneste halvår). Antallet er på niveau med situationen før corona-krisen. I december 2020 var antallet af forgæves rekrutteringer 47.300.
  • 20,6 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves (den forgæves rekrutteringsrate) i marts 2021 (målt over det seneste halvår). Den forgæves rekrutteringsrate i december 2020 var 19,5 pct.
  • 10,8 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat, mens 9,7 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en person, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.


Figur 1 og 2: Rekrutteringssituationen i de enkelte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) og brancher

Kilde: Rekrutteringssurvey, marts 2021, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 

Stigende aktivitetsniveau – mange ledige jobs

Med den gradvise genåbning af samfundet ses allerede en positiv effekt på økonomien og samfundet.

 

Ud fra det store antal stillingsopslag, der i dag kan ses på nettet, er det tydeligt at virksomhederne er begyndt at rekruttere igen – i skrivende stund er der 42.200 ledige stillinger på eksempelvis Jobindex. Men med de mange ledige jobs, er det derfor, som virksomhed med et behov for nye medarbejdere, relevant at overveje mulighederne for, hvordan disse kan skaffes.

 

Flaskehalse

Af seneste rekrutteringssurvey fremgår det, at der indenfor visse områder muligvis er ved at opstå flaskehalsproblemer. Eksempelvis har industrivirksomhederne på Fyn generelt oplevet forgæves rekruttering i 30 % af alle rekrutteringsforsøg, og som et kraftigt indicie på et stigende aktivitetsniveau, er det i flere landsdele blevet vanskeligt at rekruttere salgskonsulenter, account managers, key account managers samt salgschefer, og på landsplan er der i særdeleshed indenfor flere ingeniørområder efterhånden direkte rekrutteringsproblemer.

 

Rekruttering – inhouse eller eksterne eksperter

Som virksomhed med et rekrutteringsbehov er det for mange fuldt ud tilstrækkeligt selv at forestå helle processen, men med baggrund i statistikkerne, er det tydeligt, at der kan være endog store udfordringer omkring det at skaffe kvalificerede medarbejdere – her er det, at løsningen kunne være at benytte et rekrutteringsfirma som Skelmose, der har specialiseret sig i blandt andet rekruttering af de ovenfor nævnte specialister.

 

Skelmose – vejen til de rigtige kandidater og kommende medarbejdere

Står du derfor som virksomhedsejer eller leder i den situation, at du overvejer at finde nye medarbejdere, og du måske allerede har oplevet vanskeligheder omkring det at finde kvalificerede medarbejdere, så stiller vi os gerne til rådighed med professionel rådgivning og hjælp.

 

Fordelen for dig, ved at inddrage Skelmose: Vi har mangeårige erfaringer, dokumenterede resultater og succes med at finde kvalificerede medarbejdere – et grundlag som muliggør en større sandsynlighed for succes med en given rekruttering og en meget kraftig forenkling af processen set i forhold til løsningen af opgaven inhouse; vi arbejder hver dag med at hjælpe virksomheder til de mest kompetente kandidater – vi hjælper også gerne dig!

 

Figur 3: Rekruttering gennem Skelmose – en for dig nem proces.


Skelmose – stor fleksibilitet; vi kan tage os af hele processen eller dele deraf

Har du konstateret et behov for en ny medarbejder kan vi, Skelmose, hjælpe dig med hele processen omkring et rekrutteringsforløb eller en del heraf – vi tilbyder gerne et uforpligtende møde til afdækning af dine eller din virksomheds behov. Ring eller skriv blot, og vi kan sammen finde en løsning der matcher præcist de behov du og din virksomhed står med.


Skelmose, maj 2021


Læs også:


20 år med Skelmose

Med Aksel Uglvig Jensen ved roret har vi haft to årtier med 1000-vis af spændende og inspirerende møder og samtaler.


Læs hele artiklen


Meget mere end "bare" at løse opgaver

Virksomhedens kultur, det sociale liv og endda menneskelige værdier spiller alle ind, når man skal finde det perfekte match.


Læs hele artiklen


Værdifokus giver succes i rekrutteringen

Det handler om meget mere end blot løn og opgaver. Værdier, kultur og social fællesmængde spiller en helt afgørende rolle.


Læs hele artiklen


Tillid, ærlighed og nærvær

NORD Gear oplever en klart stigende efterspørgsel efter intelligente løsninger og dem de ansætter skal kunne meget.


Læs hele artiklen


Læs øvrige fokusartikler